Your Shopping Cart

It appears that your cart is currently empty!

CONTINUE SHOPPING

Skjern River Dk - Vores hjemmevand

Skjern Åens historie kan sammenlignes med H.C. Andersens eventyr om Den Grimme Ælling. Ællingen der må gå så gruelig meget igennem, men til sidst ender som den smukke hvide svane.

Efter 100 års diskussion frem og tilbage om udretningen af Danmarks vandrigeste å, stod Hedeselskabets entreprenørmaskiner, en bidende kold dag i marts 1962, klar til at rette Skjern Åens sving ud med formål om at skabe mere landbrugsjord. Dette blev danmarkshistoriens største afvandingsprojekt, som blev indviet præcis 3 år senere med ordene fra lodsejernes formand: ”Nu er det endelig lykkedes at lægge Skjern Å i lænker”.

Heldigvis kender enhver dansker historien om Den Grimme Ælling, og eventyret ved Skjern Å lader sig ikke stå i skyggen. For selv om der blev indvundet 4000 Ha agerjord, skulle det hurtig vise sig, at åen ville det anderledes og svarede kraftig igen på menneskets indgriben. Ringkøbing fjord blev tilført store mængder kvælstof og fosfor, som nu i stedet for at blive optaget af engens planter, blev ført med vandet direkte ud i fjorden.

Mindre end 35 år efter at åen var ”lagt i lænker”, havde mennesket besindet sig og underlagt sig naturens kræfter. Anført af miljøforkæmper Svend Auken blev det første spadestik til Europas største genopretningsprojekt taget i 1999 og projektet blev færdigt i slutningen af 2003. Nu kan historien om ”Den Grimme Ælling” synes at slutte. Men det er langt fra sandheden med dette eventyr. For i åens dybe strøm havde fiskenes konge, Laksen levet igennem mere end 10.000 år. Fiskenes konge havde grundet menneskets indgriben, gennemlevet en meget barsk periode og var i 1980 erklæret uddød. Det ville to tapre svende fra amtets vandløbsudvalg Niels Wegner og Søren Larsen dog ikke erkende. De drog ud med elektrodeudstyr og fandt i 1981 på forunderligvis en håndfuld lakseyngel som de bragte til Ferskvandsfiskerilaboratoriet i Funder ved Silkeborg. Igennem indædt vilje blandt åens frivillige lystfiskere lykkedes det at ophjælpe og genskabe en stor bestand af ”Fiskenes Konge”.

I dag har vi et fantastisk laksefiskeri på en meget stor og stærk laksestamme. Åen er med sine forgreninger lakseførende (i fiskesæsonen) på 120 kilometer. Skjern Å er i lystfiskerøjne toppen af poppen indenfor Dansk laksefiskeri, og vi er meget stolte af at kunne tilbyde ophold direkte ved åen. Vi garantere en stemning som er ”fiskenes konge” værdig og kan være behjælpelig med køb af fiskekort, guider og grej, madpakker, whiskysmagning etc.